A KÉVE egy már megalakult, kész önkormányzati modell, amelyet támogat az összes demokratikus ellenzéki párt, valamint a jelentős civil szervezetek. A KÉVE jelenleg Keszthelyen ellenzéki szerepben van, ám bízunk benne, hogy választóink jóvoltából, októbertől visszatérhet a demokrácia városunkba. Szemben az állampárti jelleget öltő Fidesszel mi nem vagyunk baráti társaság, nem vagyunk egymás családtagjai, üzletfelei sem. Különböző világnézetű emberek tiszteleten alapuló egyesülete vagyunk. Ez egyúttal garancia is arra, hogy mi másként vezetjük majd a várost, ha bizalmat szavaznak nekünk. Számunkra alapvető értékek tiszteletben tartása az első.


Értéknyilatkozat - Tudás, hit, becsület Keszthelyért!

Mi, a KÉVE polgármesterjelöltje és önkormányzati képviselőjelöltjei kinyilvánítjuk elkötelezettségünket az alábbi egyetemes, európai, nemzeti és helyi értékek iránt:1. Demokratikus értékek

Az emberiség története során bebizonyosodott, hogy a kormányzás eddig megismert legjobb módja mind országos, mind helyi szinten a választói akaratot arányosan megjelenítő képviseleti demokrácia. Ennek egészséges működéséhez szükség van a politikai életben való részvétel szabadságára, a vezetők felválthatóságára, a sokféleség tolerálására, és a hatalmi ágak szétválasztására.

"A demokrácia minden bajára a még nagyobb demokrácia a gyógyszer." (Al Smith)

2. Sajtószabadság

A helyi közélet tisztaságának egyik alappillére a független, kiegyensúlyozottan tájékoztató, és az eltérő véleményeknek helyet adó média, amely nem lehet az aktuálisan hatalmon lévők szócsöve.

"Vegyenek el mindent, csak szabad sajtót adjanak, s nemzetem szabadsága, boldogsága fölött kétségbe nem esem." (Kossuth Lajos)

3. Átláthatóság és korrupcióellenesség

Az önkormányzat gazdálkodásának átláthatónak kell lennie. Csak azok a szerződések lehetnek érvényesek, melyeket a helyi médiában és a világhálón közzétettek. A városvezetésnek a keszthelyi polgárok érdekeit kell képviselni, nem pedig a Balaton elrablásában jeleskedő befektetőkét. Elszámoltatjuk a várost rossz döntéseikkel szándékosan megkárosító vezetőket.

"A titkosság az a tényező, amely a hatalommal való visszaélést lehetővé teszi. Az egyetlen valódi ellenszéruma pedig az átláthatóság." (Glenn Greenwald)

4. Nemzeti és vallásos hagyományok

Tisztelettel adózunk nemzeti és vallásos hagyományainknak, melyekre támaszkodva Keszthely polgári társadalma kifejlődött. Történelmünk nagyjainak emlékét ápoljuk, példájukból erőt merítünk. Egyaránt tiszteletben tartjuk a hívő és nem hívő emberek világnézetét. A Magyarországon élő nemzetiségeket és etnikai kisebbségeket a nemzet elválaszthatatlan részének tekintjük.

"Ne tagadjunk ki senkit a szívünkből, mert mindannyiunké a nemzet!" (Csengey Dénes)

5. Az emberi méltóság tisztelete és a szolidaritás

Elutasítjuk az egyes emberek és embercsoportok származás vagy más tulajdonságaik alapján való megkülönböztetését, a rasszizmus és a különböző társadalmi csoportok elleni gyűlöletkeltés minden formáját. Hátrányos helyzetű embertársainkat felemelni, nem pedig kiközösíteni igyekszünk.

"Emberi méltóság csak a szabadságban terebélyesedhet, s az emberi méltóság érzése nem tűri a szennyes vétkeket. Csak a szabad ember nem fél, márpedig a félelem aljassá és boldogtalanná görnyeszt." (Raffy Ádám)

6. A hatalomgyakorlás módja, a választók méltó képviselete

A ránk ruházott hatalommal a köz javára élünk, nem pedig magánérdekeket szolgálva élünk vissza. A választók bizalmából végzett munkánkat szolgálatnak fogjuk fel. A választók véleményére nem csak ötévente, hanem folyamatosan kíváncsiak vagyunk.

"A hatalom csak eszköz, végcél a népek boldogítása." (Deák Ferenc)

7. Keszthely és a nyugat-balatoni térség valódi,

emberi léptékű fejlődésének előmozdítása

Városunk kiemelkedő természeti és kulturális értékekkel rendelkezik. Ezek ésszerű hasznosítása, az ember és a természet közötti törékeny harmónia megőrzése a jövő nemzedékekkel szembeni legfontosabb kötelességünk.

"Nem ellenezzük vakon a fejlődést... A vak fejlődést ellenezzük." (John Muir)

8. Az Európai Unió és annak értékei iránti elkötelezettség

Hisszük és valljuk, hogy hazánk és ezen belül Keszthely fejlődése csak az Európai Unió politikai, gazdasági és értékközösségében valósítható meg.

"Európa keresi önmagát, tisztában van vele, hogy jövője saját kezében van. Sohasem volt még ennyire közel a célhoz. Adja Isten, hogy ne szalassza el a sorsdöntő pillanatot, boldogulásának utolsó esélyét." (Robert Schuman)